Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie bialskim

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie bialskim

Od dnia 01.01.2014 r. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego poprzez własne służby.

Dyżur w poszczególnych urzędach gmin będzie sprawowany raz w tygodniu w ustalonych godzinach, natomiast w Starostwie Powiatowym w Wydziale Rolnictwa i Środowiska, pok. 216 w godz. pracy urzędu.

Harmonogram dyżurów leśników w urzędach gminach powiatu bialskiego przedstawia się następująco:


Lp.

Gmina / Miasto

Imię i nazwisko leśnika

Dzień i godz. dyżuru leśnika
w Urzędzie Gminy

1.

Gmina Drelów

Dariusz Adamowicz

poniedziałek 10.00-12.00

2.

Gmina Janów Podlaski

Michał Hołubiec

poniedziałek 10.00-12.00

3.

Gmina Kodeń

Michał Hołubiec

czwartek 10.00-12.00

4.

Gmina Konstantynów

Piotr Pietkiewicz

piątek 10.00-12.00

5.

Gmina Leśna Podlaska

Michał Mitroniuk

piątek 10.00-12.00

6.

Gmina Łomazy

Michał Mitroniuk

wtorek 9.00-11.00

7.

Gmina Międzyrzec Podlaski

Dariusz Adamowicz

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski czwartek 10.00-12.00

8.

Miasto Międzyrzec Podlaski

9.

Gmina Piszczac

Marzena Plażuk

środa 9.00-11.00

10.

Gmina Rokitno

Tomasz Karwowski

czwartek 10.00-12.00

11.

Gmina Rossosz

Marzena Plażuk

czwartek 9.00-11.00

12.

Gmina Sławatycze

Michał Mitroniuk

środa 10.00-12.00-12.00

13.

Gmina Sosnówka

Piotr Pietkiewicz

środa 9.00 -11.00

14.

Gmina Terespol

Marzena Plażuk

Urząd Gminy Terespol
piątek 9.00-11.00

15.

Miasto Terespol

16.

Gmina Tuczna

Piotr Pietkiewicz

poniedziałek 9.00-11.00

17.

Gmina Wisznice

Tomasz Karwowski

poniedziałek 9.00-12.00

18.

Gmina Zalesie

Tomasz Karwowski

wtorek 9.00-12.00

 

W przypadku gminy Biała Podlaska sprawy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa będą załatwiane w Starostwie Powiatowym p. 216 w każdą środę w godz. 7.30-15.30.


Leśnicy podczas dyżuru w poszczególnych gminach będą prowadzić sprawy związane z gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym także będą przyjmować wnioski o cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. Leśnicy będą także legalizować pozyskane drewno w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji.

 

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Środowiska pokój 216, tel. 83 35 11 347.

Scroll to Top