nagrody kulturalne przyznane

Na mocy uchwały Nr 445/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 maja 2014 r. doroczną nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury został uhonorowany zespół „Jarzębina” z Zabłocia.

Wręczenie nastąpi podczas Dożynek Powiatowych w dniu 31 sierpnia 2014 r. w gminie Rossosz.

Dziedzina działalności kulturalnej to: twórczość artystyczna, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury

Osiągnięcia zespołu:

Zespół „Jarzębina” działa przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu od 1991 r., godnie reprezentując gminę Kodeń i powiat bialski na Podlasiu i w Polsce. Członkinie zespołu gromadzą i wykonują na scenie pieśni ludowe w języku polskim i tzw. „językiem naszym”, czyli gwarą powstałą z połączenia języków: polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego. Jest również animatorem życia kulturalnego w swojej wsi i współorganizatorem imprez kulturalnych w gminie. Współpracuje ze szkołami w Kodniu i Piszczacu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury zespół otrzymał: Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego (2011 r.), medal za zasługi dla gminy Kodeń (2013 r.). Podczas wieloletniej działalności artystycznej zespół zgromadził wiele nagród i wyróżnień: I miejsce na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej (2006 r.), tytuł laureata Powiatowych Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Drelowie, tytuł laureata Wojewódzkich Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie (2013 r.), tytuł laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i II nagrodę w kategorii „zespoły śpiewacze” (2013r.). Ponadto zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu (2007 i 2010 r.), Międzynarodowej Biesiadzie Nadbużańskiej w Sławatyczach (corocznie), na Wernisażu J. Maksymiuka w Centrum „Łowicka” w Warszawie (2011 r.), Europejskim Festiwalu Smaku w Lublinie (2012 r.), Festiwalu Piosenki Ukraińskiej w Siemiatyczach i in.
W 2011 r. zespół wydał płytę pt.: „20 lat z piosenką zespołu Jarzębina”; w 2013 r. dokonał nagrania w Radio Lublin i wystąpił w programie telewizyjnym TVP1 „Między ziemią a niebem”. Zespół reprezentuje wysoki poziom artystyczny oraz dba o zachowanie autentycznego języka regionalnego i regionalnego stroju nadbużańskiego. Zespół kultywuje także regionalne tradycje i zwyczaje, takie jak dożynki, kolędowanie z gwiazdą, wesele, andrzejki itp.

Scroll to Top