Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Uchwałą Nr 556/2022 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 maja 2022 r. przyznał doroczne Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nagrody przyznawane są na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/191/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury wraz ze zmianami.

Laureatami nagrody w 2022 roku zostali:

  • Pan Zdzisław Marczuk,
  • Pani Małgorzata Piekarska,
  • Pan Grzegorz Kulicki
  • oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Wręczenie nagród odbędzie się 22 czerwca br. podczas uroczystości Dnia Działacza Kultury, który odbędzie się w Gminnym centrum Kultury w Konstantynowie.

Scroll to Top