Nagrody przyznane

W dniu 30 maja 2012 r. Zarząd Powiatu na mocy uchwały Nr 176/2012 przyznał doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury.

Zostali nimi uhonorowani Krystyna Kornacka oraz Leon Szabluk. Uroczyste wręczenie nastąpi podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się 26 sierpnia 2012 r. w Rokitnie. Serdecznie gratulujemy.

Scroll to Top