Nagrody w dziedzinie kultury rozdane

W roku 2013 coroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury są przyznane po raz 4 na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. W tym roku zostało złożonych aż 22 wnioski. Wśród kandydatów były organizacje pozarządowe, grupy i zespoły, instytucje oraz osoby indywidualne mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, a mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury.
Po zasięgnięciu opinii komisji powołanej na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 295/2013 z dnia 24 maja 2013 r. postanowił przyznać 4 nagrody:
• Januszowi Maksymiukowi,
• Międzyrzeckiemu Stowarzyszeniu Teatralnemu z Międzyrzeca Podlaskiego,
• Zespołowi „Na Swojską Nutę” z Zahorowa
• oraz Zespół ludowy „Pawłowianki” z Nowego Pawłowa.
Laureaci mają na swoim koncie spory dorobek artystyczny oraz działania na rzecz upowszedniania kultury.

Nagrodzeni przed sesją Rady Powiatu w dniu 21 czerwca br w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej odebrali okolicznościowy dyplom i nagrodę pieniężną.
Nagrody wręczali starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Filipiuk.
Niestety ze względu na kwestie zawodowe nie mógł dojechać zespół „Na swojską nutę” z Zahorowa. Panie odbiorą nagrodę w terminie późniejszym.

Dodatkowo komisja zaproponowała, aby wszyscy kandydaci do nagrody otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zatem podziękowania za działania na rzecz kultury powiatu bialskiego otrzymali:
• Zespół MELIZMAT z Konstantynowa,
• Koło Miłośników Historii i Fortyfikacji w Terespolu,
• Gminne Centrum Kultury w Drelowie,
• Ewa Strok z Drelowa,
• Zespół wokalny MERITUM
• Zespół Obrzędowo-śpiewaczy „Lewkowianie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej,
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Wisznicach,
• Chupacabra Crew z Janowa Podlaskiego,
• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej,
• Kabaret „Młode Lisy” z Łobaczewa Małego,
• Aleksandra Melaniuk z Leśnej Podlaskiej,
• Angelika Żeleźnicka z Piszczaca,
• Danuta Szaniawska z Romaszek,
• grupa teatralna „Perły Życia” z Kodnia,
oraz dodatkowo osoby mieszkające w Białej Podlaskiej: Jadwiga Dawidziuk, Tadeusz Żaczek, Zbigniew Chalimoniuk a działające na rzecz powiatu bialskiego.

Nie wszyscy mogli się zjawić na uroczystości. Obecnym wręczał podziękowania starosta i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Nieobecnym zostaną przekazane dyplomy w terminie późniejszym.

Przy okazji uroczystości zaprezentował się również nagrodzony zespól ludowy „Pawłowianki” z jednym utworem wokalnym i utworem satyrycznym. Natomiast swoje obrazy prezentował malarz Janusz Maksymiuk na wystawie z tyłu sali konferencyjnej.

Uzasadnienie nagród:
Janusz Maksymiuk urodził się w Białej Podlaskiej i tu od najmłodszych lat zajmował się malowaniem. Ukończył Państwowe Studium Dzieł Sztuki w Tarnowie, Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Mieszka w Husince na terenie Gminy Biała Podlaska, gdzie od 10 lat prowadzi Galerię Autorską, która promuje region w kraju i za granicą. Wschodnie, romantyczne klimaty, pełne zadumy zafascynowały malarza bogactwem i zmiennością zjawisk zachodzących w przyrodzie. Jego pastele są refleksyjne, nastrojowe i ukazują piękno ziemi podlaskiej. Kontakt z jego pracami pozwala uciec od trudnej codzienności.
Miał ok. 50 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą: dwie wystawy „moje Podlasie” w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, w Niemczech, Danii, Francji oraz w Warszawie, Poznaniu, Koninie.
W swojej galerii prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w plenerach jako komisarz. Jego uczniowie są studentami wyższych szkół artystycznych.
Jest artystą malarzem, który z wielkim zaangażowaniem promuje Podlasie od wielu lat, przejawia się to licznymi rewizytami w jego galerii.
Galeria autorska stała się ciekawą atrakcją turystyczną na Szlaku Ginących Zawodów gminy Biała Podlaska.

 

Zespół „Na Swojską Nutę” z Zahorowa został oficjalnie zarejestrowany w Wojewódzkim Ośrodku Kultury 1993 r., jednak twórczość swoją rozpoczął wiele lat wcześniej. Składa się z 7 osób. W tym roku na jesień będzie obchodził jubileusz 20-lecia swojej twórczości artystycznej. Zespół podtrzymuje i przekazuje zwyczaje, obrzędy oraz pieśni naszego regionu, opierając się na twórczości i tradycjach pokoleń swoich przodków, ale nie można im zarzucić braku umiejętności i talentu do tworzenia własnych kompozycji oraz scenariuszy humoru, takich jak kabaret. Muzykę ludową, obrzędy wsi podlaskiej zachowują w sercu do dziś, starając się przekazać to swoim najbliższym, aby nie zaginęła polska spuścizna ludowa naszych wsi. Aktywnie uczestniczą w przeglądach oraz konkursach odnoszących sukcesy a zarazem uświetniając wiele imprez gminnych, powiatowych, a nawet ogólnopolskich. Oto najważniejsze osiągnięcia artystyczne zespołu:
• W 1999 r. I miejsce w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Janowie Podlaskim
• W 1999 r. II miejsce w XXXIII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
• W 2003 r. I miejsce wygrał na ludowo harmonista zespołu (w kategorii soliści) Pan Zygmunt Mazur w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
• W 2008 i 2010 r. zespół po przebytych eliminacjach powiatowych i wojewódzkich znowu zagościł na scenie Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
Radośni, pełni życia, humoru, wytrwałości i chęci do tworzenia, śpiewania, bycia razem oraz otwarci na wspólną integrację, kochający folklor i tradycję polskiej wsi, spotykają się wieczorami, aby nie zapomnieć skąd pochodzą i podtrzymać to co Podlasie ma najcenniejsze – wiarę, umiłowanie do ziemi i tradycji. Taki jest zespół „Na swojską nutę” z Zahorowa w Gminie Piszczac.

 

Zespół Ludowy „Pawłowianki” z Nowego Pawłowa obchodził w 2009 r. jubileusz 40 -lecia swojego istnienia. Kierownikiem zespołu jest Genowefa Rytel. Zespół uświetnia swoim repertuarem wszelkie uroczystości gminne, powiatowe, wojewódzkie. Zespół zgromadził bardzo duży i bogaty repertuar artystyczny zdobywany przez lata od swoich dziadków i rodziców. Członkinie zespołu zajmują się również hafciarstwem i tkactwem, ponadto posiadają kunszt wicia przepięknych wieńców dożynkowych, które wielokrotnie były nagradzane na dożynkach gminnych i powiatowych. Osiągnięcia:
• 1983 r. – VII Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – Biała Podlaska – II miejsce,
• 1987 r. – XII Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Biała Podlaska – wyróżnienie,
• 1987 r. III Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych – Międzyrzec Podlaski – II miejsce,
• 1998 r. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Obrzędowych Komarówka Podlaska – III miejsce – „WIGILIA”,
• 1999 r. I Bialskie Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – II miejsce,
• 2000 r. Dożynki Powiatowe w Kodniu – II miejsce za najładniejszy wieniec dożynkowy,
• 2002 r. I Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne Sokołów Podlaski – I miejsce,
• 2002 r. IV Dożynki Powiatowe w Terespolu – I miejsce za najładniejszy wieniec dożynkowy,
• 2004 r. VI Dożynki Powiatowe w Łomazach – III miejsce,
• 2007 r. Dożynki Powiatowe w Janowie Podlaskim – II miejsce za najładniejszy wieniec dożynkowy,
• 2008 r. Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – wyróżnienie,
• 2008 r. – Powiatowe Eliminacje Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych – Styrzyniec – wyróżnienie,
• 2009 r. medal zasłużony dla Powiatu Bialskiego,
• 2009 r. XI Dożynki Powiatowe w Kobylanach – III miejsce za najładniejszy wieniec dożynkowy,
• 2009 udział w IX Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej,
• 2009 r. tytuł laureata w Powiatowych Eliminacjach w Styrzyńcu do XLIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
• 2009 r. II miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec podczas XIII Dożynek Powiatowych w Sławatyczach,
• 2010 r. tytuł laureata w Powiatowych Eliminacjach w Styrzyńcu do XLIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
• Udział w: Biesiadzie Nadbużańskiej w Sławatyczach, Regionalnym Festiwalu „Folklor bez granic” na Białorusi, Podlaskich Dożynkach w Moszczonie Królewskim, IV Regionalnym Kiermaszu Sztuki Ludowej w Kolembrodach, XVI Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS 2010″ w Puławach, Andrzejkowych Spotkaniach z Folklorem w Worgulach, Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Rokitnie, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych w Drelowie, Majówce w Klonownicy Dużej,
• Imprezy w gminie Janów Podlaski.

 

Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne powstało w 1995 r. z inicjatywy ważnych osobowości świata kultury: międzyrzeckiej piosenkarki Sławy Przybylskiej, reżysera Jana Krzyżanowskiego, poety Ryszarda Kornackiego oraz wielu międzyrzeckich pasjonatów polskiej kultury i pięknego słowa, którzy w latach 80-tych organizowali Międzyrzeckie Jesienie Teatralne z udziałem profesjonalnych aktorów z Krakowa i Warszawy.
Od tego czasu Stowarzyszenie nieustannie kreuje znaczną część życia kulturalnego miasta Miedzyrzec Podlaski i regionu.
W latach 90-tych MST było współorganizatorem Ogólnopolskich Turniejów Recytatorskich Literatury Tworzonej Na Obczyźnie „Od Mickiewicza do Miłosza”, w którym uczestniczyli znakomici artyści, piosenkarze, ludzie teatru i polityki m.in. Jerzy Braun, Ernest Bryll, Maciej Falkiewicz, Ignacy Gogolewski, Barbara Orawianka, Gustaw Holoubek, Mieczysław Kalenik, Jan Krzyżanowski, Sława Przybylska, Magdalena Zawadzka.
Codzienna działalność opierała się na organizowaniu warsztatów teatralnych, literackich dla dzieci i młodzieży z uznanymi artystami , które samoistnie przekształciły się w działającą do dziś Grupę Teatralną „13″ prowadzoną przez członkinię MST Elżbietę Kamasę.
„Czarna róża. Zbiór baśni i opowiadań z Podlasia” autorstwa członków MST – Krystyny i Ryszarda Kornackich stał się przyczynkiem do zorganizowania, trwającego już kilka lat, Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych o laur „Czarnej Róży”, który jest platformą konfrontacji zarówno dziecięcych grup teatralnych, jak i instruktorów.
Ważnym ogniwem działalności Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego były spotkania autorskie z ludźmi mediów, kultury i polityki, kontynuowane przez wiele lat w formie Dyskusyjnego Klubu Międzyrzeckiej Inteligencji „Tolerancja”.
Inną formą działalności Stowarzyszenia jest Międzyszkolny Klub Młodych Twórców „Pióro” zrzeszający literacko uzdolnionych uczniów międzyrzeckich szkół. Klub zajmuje się organizacją warsztatowych spotkań, konkursów jednego wiersza, spotkań z literatami.
MST od wielu lat współpracuje z Grupą Poetycką „Zefirek”, z którą wspólnie przygotowują dzieci i młodzież do ogólnopolskich konkursów recytatorskich i literackich. Pod ich egidą wyłoniło się wielu młodych utalentowanych poetów, prozaików.
Od 18 lat Stowarzyszenie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prestiż tego konkursy potwierdza zarówno coroczna liczba uczestników z całej Polski, jak i zainteresowanie nim wielu ogólnopolskich periodyków literackich („Topos”, „Akcent”, „Cudowne manowce”).
Od kilkunastu lat Stowarzyszenie ogłasza także konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy „Poeci Dzieciom” skierowany do najmłodszych – inspirujący dzieci do zainteresowania polskim językiem i słowem.
Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne od 11 lat organizuje Ogólnopolski Przegląd Satyryków i Łgarzy, dając szansę kontaktu międzyrzeckiej publiczności z uznanymi polskimi kabaretami i artystami satyrykami.
Dużo miejsca w działalności MST zajmują sprawy wydawnicze. Od lat ukazuje się np. jednodniówka „Pióro wyobraźni” (pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej). Ponadto MST było wydawcą antologii literacko-plastycznych „W krajobrazach snów” (1996 r.) i „W krajobrazach słów II” (2000 r.), antologii wierszy o Podlasiu „Igliwia smak” (2001 r.), dwóch tomów słownika biograficznego „Międzyrzec w życiorysy wpisany”, zbioru wierszy „Pióro”.
Ponadto członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach jury konkursów recytatorskich i w akcji „Czytamy dzieciom książki”. Zaangażowanie i współudział w organizacji wielu konkursów, spotkań i imprez np. konkurs historyczny „Międzyrzec – Historia – Dzień dzisiejszy” oraz aktywny udział w każdym wydarzeniu kulturalnym sprawia, że Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne stało się jedną z istotnych organizacji kulturalnych regionu.

 

 

Scroll to Top