Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – składanie wniosków

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 i wielu obostrzeń z nią związanych, artyści nie zaprzestali swojej działalności, dostarczając nam wielu estetycznych wrażeń. Serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.  

Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na wniosek samorządów z terenu powiatu bialskiego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, grup mieszkańców (co najmniej 7 osób) oraz innych podmiotów zajmujących się organizowaniem  i prowadzeniem działalności kulturalnej. 

Zasady przyznawania nagród zostały określone w Uchwale Nr XXXI/191/2019 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. Treść uchwały wraz z późniejszymi zmianami oraz formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatu Bialskiego w zakładce: Udostępnione wzory dokumentów, Wydział Spraw Społecznych (https://www.powiatbialski.eu/?page_id=589).

Termin składania wniosków upływa 10 maja.

Scroll to Top