nagrody w konkursie „Czysta ziemia” rozdane

Już po raz ósmy Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zorganizowało Konkurs „CZYSTA ZIEMIA”. Celem było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. W tym roku do konkursu zgłosiło się 39 szkół z terenu powiatu bialskiego, w tym 29 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 1 zespół szkół oraz 3 szkoły ponadgimnazjalne. Zatem komisja w składzie: Mariusz Łukaszuk, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – przewodniczący, Małgorzata Kołodziejska, przedstawiciel  Wydziału  Rolnictwa  i  Środowiska  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – sekretarz, oraz członkowie: Anna Jureczek, przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych, Marek Sulima, przedstawiciel komisji Rady Powiatu, Mateusz Majewski – przedstawiciel komisji Rady Powiatu nie miała łatwego zadania. Pod uwagę brała roczną pracę szkół: ilość zebranych i przekazanych uprawnionym podmiotom surowców wtórnych oraz odpadów niesegregowanych w przeliczeniu na 1 uczestnika, powszechność udziału dzieci i młodzieży w zbiórce surowców wtórnych i odpadów, a także w danym rodzaju i formie działania w zakresie edukacji ekologicznej niesegregowanych, ilość podmiotów zaangażowany w realizację zadania w zakresie edukacji ekologicznej w ramach konkursu oraz różnorodność przeprowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej. Po podliczeniu wyników wyłoniono 5 laureatów, przyznano 5 wyróżnień, natomiast 29 szkołom wręczono 30 listopada w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej podziękowania za udział. Podziękowania otrzymało także 37 wyróżniających się w pracach ekologicznych  uczniów zaangażowani w konkurs. Nagrody indywidualne uczniom wręczał skarbnik powiatu Stefan Klimiuk i Małgorzata Kołodziejska. Dyplomy i power banki: Gabriela Zieńczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, Bartosz Sacewicz – Szkoła Podstawowa im. 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Jan Saczuk – Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Wiktoria Różanowska – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym, Jakub Kukawski – Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, Aleksandra Szandecka – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym, Jakub Kopaczuk – Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii, Zuzanna Jasińska – Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie, Kinga Martychowiec – Szkoła Podstawowa w Sosnówce,  Bartłomiej Smaś – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy, Wojciech Szołucha – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku, Martyna Szot – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej, Julia Sokołowicz – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu, Jan Wegrzyniak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, Ewa Sebastjaniuk – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Kinga Derlukiewicz – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach, Julia Strełko – Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach Szkoła Podstawowa, Oskar Maksymiuk – Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Jakub Jakoniuk -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, Dawid Senouci – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Kamil Knigawka – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Dużej, Katarzyna Iwaniuk – Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim, Maciej Miszczuk – Szkoła Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu, Wiktoria Dziobak – Szkoła Podstawowa w Berezówce, Katarzyna Szymczuk- Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych, Bartłomiej Lesiuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, Kacper Panicz – Szkoła Podstawowa w Dobrynce, Mateusz Karpowicz – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łomazach, Kinga Linkiewicz – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach, Magdalena Łyczewska – Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie, Martyna Grochowska – Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sworach, Dawid Denesiuk – Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach Publiczne Gimnazjum, Mariola Trochonowicz – Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach,  Filip Chilczuk – Publiczne Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Sosnówce, Oliwia Popko – Zespół Szkół w Sławatyczach, Magdalena Linkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach,  Adam Hermaniuk – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.

Nagrody w postaci dyplomów i tablic magnetycznych za uczestnictwo szkołom przekazali radni powiatowi: Marek Sulima i Mateusz Majewski. Przyznano je: Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej,  Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu. Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu, Szkole Podstawowej w Zalesiu, Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach, Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Zespołowi Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Szkole Podstawowej w Dąbrowicy Dużej, Szkole Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim, Szkole Podstawowej im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu, Szkole Podstawowej w Berezówce, Szkole Podstawowej Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych, Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, Szkole Podstawowej w Dobrynce, Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, Publicznej Szkole Podstawowej w Romaszkach, Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach, Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie, Publicznemu Gimnazjum im. Orła Białego w Sworach, Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach, Publicznemu Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Sosnówce, Zespołowi Szkół w Sławatyczach, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.

Wyróżnienia przypadły w udziale: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym, Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii, Szkole Podstawowej im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie, Szkole Podstawowej w Sosnówce, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rogoźnicy. Przedstawiciele otrzymali z rąk sekretarza powiatu Jana Jańczuka i dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Bożenny Kaliszuk nie tylko dyplomy, ale także radiomagnetofony. Na koniec przyszedł czas na 5 głównych miejsc. Nagrody i dyplomy wręczali starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz Barbara Socha przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który zresztą współfinansował nagrody. I miejsce i Powermikser zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, II miejsce i nagroda w postaci telewizora przypadła  w udziale Szkole Podstawowej im. 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, III miejsce i zestaw nagłośnieniowy – Szkole Podstawowej im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, IV miejsce (projektor) – Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym, natomiast     V miejsce (gablota na puchary) – Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym. Dodatkowo sponsorzy mieli okazję również wręczyć wyróżniającym się szkołom swoje nagrody. Dodatkowo starosta bialski podziękował dyplomami i upominkami instytucjom, które obok Wydziału Rolnictwa i Środowiska starostwa włączyły się w organizację i ufundowały nagrody. Były to: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, Nadleśnictwo Chotyłów i Międzyrzec Podlaski, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej i oczywiście Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wszystkim należą się gratulacje za działania ekologiczne i uczenie odpowiednich zachowań służącym naszemu środowisku, o czym zresztą wspomniał w swym wystąpieniu starosta bialski Tadeusz Łazowski.

Już można obejrzeć zdjęcia w galerii

Scroll to Top