Narada z dyrektorami

Organizacja pracy w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu bialskiego była tematem spotkania roboczego starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z dyrektorami wydziałów starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy. Miało ono miejsce w gabinecie starosty 9 września. Uczestniczył w nim także wicestarosta bialski Janusz Skólimowski. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu były: wykorzystanie zaległych urlopów przez dyrektorów i pracowników, dyscyplina pracy, w tym przestrzeganie godzin pracy, odpowiednie podejście przy załatwianiu spraw interesantów, kwestie indywidualnego czasu pracy przy zmianach godziny funkcjonowania starostwa. Starosta podkreślił, że to dyrektorzy mają nadzorować pracę w swoich wydziałach. Rozmawiano także o kolportażu i przekazywaniu materiałów informacyjnych z zakresu działań starostwa i jednostek do czasopisma samorządowego „Gościniec Bialski”. Skarbnik powiatu poinformował o stanie kontroli RIO oraz poprosiło rozważne planowanie budżetu na 2017 r. był czas na wolne wnioski, zaproszenia, a także podziękowania za podejmowane działania.

Scroll to Top