Niematerialne dziedzictwo kulturowe obszarów nadbużańskich w kreatywnych przestrzeniach miejsko-wiejskich – konferencja

20 lutego odbyła się I konferencja pn. Niematerialne dziedzictwo kulturowe obszarów nadbużańskich w kreatywnych przestrzeniach miejsko-wiejskich. Konferencję zorganizował Nadbużański Uniwersytet Ludowy w Husince oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Patronat Honorowy objął Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk.

Konferencję otworzyła Pani dr hab. Agnieszka Siedlecka, prof. PSW, prorektor ds. nauki. W imieniu Pana Starosty głos zabrała Pani dr Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor Wydziału  Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Następnie licznie zgromadzone audytorium wysłuchało niezwykle interesujących wykładów:

  • dr hab. UMCS prof. Katarzyna Smyk przybliżyła zgromadzonym pojęcie niezwykle ważne dla niematerialnego dziedzictwa – Depozytariusz;
  • dr Grzegorz Godlewski z UAM w Poznaniu, w imieniu dr hab. PAN Joanny Roszak i swoim własnym wygłosił prelekcję dotyczącą turystyki kajakowej obszaru nadbużańskiego, pt. Wiosłem pisane. O szlakach (nie)znanych – toponomastyczne i geopoetyczne;
  • o tradycyjnych strojach Lubelszczyzny jako istotnym elemencie tożsamości i dziedzictwa lokalnego opowiedziała zebranym dr hab. prof. UMCS Mariola Tymochowicz;
  • wykład Kulty chrześcijańskiej pobożności ludowej determinantem rozwoju południowopodlaskiej  turystyki regionalnej – przykład Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej i Cerkwi Przemienienia na Świętej Górze w Grabarcedr przedstawił Dominik Zimny z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
  • o tradycyjnych pieśniach na Południowym Podlasiu oraz ich zbieractwie opowiedziała dr Beata Maksymiuk-Pacek,  UMCS w Lublinie;
  • o tradycyjnych grach i zabawach ludowych obszarów nadbużańskich jako produkcie turystycznym mówił dr Krzysztof Piech – AWF w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej;
  • mgr Anna Sikora-Terlecka – Narodowy Instytut Dziedzictwa przedstawiła działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa na rzecz inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego Lubelszczyzny i Podkarpacia;
  • Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny – to temat wykładu dra Jarosława Żbikowskiego, dra Dominika Dąbrowskiego oraz mgra Tomasza Mazurka, którzy reprezentowali współorganizatorów konferencji – Akademię Bialska Nauk Stosowanych im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Zebrani goście mieli również możliwość obejrzenia występów Tradycyjnych Sławatyckich Brodaczy,  wpisanych na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski,  Zespołu Ludowego z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej oraz Zespołu Śpiewaczego z Zachorowa. Pan dr Krzysztof Piech przygotował wystawę eksponatów i wydawnictw związanych z dawnymi grami i zabawami ludowymi.

Scroll to Top