Nowe ogniska ASF w powiecie bialskim

8 i 9 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyły się zwołane w trybie natychmiastowym posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas których przedstawione zostały informacje na temat wystąpienia na terenie powiatu bialskiego ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach w miejscowościach Woskrzenice Duże (gm. Biała Podlaska), Mariampol (gm. Leśna Podlaska) i Stare Buczyce (gm. Janów Podlaski).

W spotkaniach, którym przewodniczył wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, udział wzięli: powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej Radomir Bańko, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele gmin Biała Podlaska, Piszczac, Rokitno i Zalesie, a także Leśna Podlaska, Konstantynów i Janów Podlaski.

W związku ze stwierdzeniem 3 ognisk ASF konieczne było podjęcie niezbędnych w tej sytuacji działań w celu zwalczania i zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu wirusa. Rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej określi, że w promieniu 3 km od miejsca jego wystąpienia wyznaczona została strefa zapowietrzona. W przypadku pierwszego ogniska w Woskrzenicach Dużych w strefie zapowietrzonej znalazły się następujące miejscowości gminy Biała Podlaska: Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Husinka oraz Kolonia Horbów.

Obszar zagrożony w każdym przypadku rozciąga się w promieniu 7 km od obszaru zapowietrzonego (10 km od ogniska).

W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska ASF wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. Następnym działaniem będzie wybicie i utylizacja trzody chlewnej hodowanej w obszarze zapowietrzonym w trybie natychmiastowym. W pierwszym przypadku będzie to w sumie ok. 300 sztuk.

W obszarze zapowietrzonym obowiązuje bezwzględny zakaz handlu żywcem oraz wyprowadzania świń z gospodarstw przez okres 40 dni. Każde przemieszczenie zwierząt z gospodarstw położonych na tym terenie należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii. Wszelkie próby wywożenia zwierząt, które nie zostały uprzednio zgłoszone będą surowo karane.

Żeby uniknąć przenoszenia się wirusa ze strefy zagrożenia i rozprzestrzeniania go za pośrednictwem człowieka zdecydowano o wyłożeniu mat dezynfekujących na drogach wraz z odpowiednim oznakowaniem, progi zwalniające oraz zmianą oznakowania dopuszczalnej prędkości pojazdów. Pojawią się one na wszystkich drogach wyjazdowych ze strefy zagrożenia, w tym również tych prowadzących do trasy A2. Zarówno w obszarze zapowietrzonym, jak i w obszarze zagrożonym staną znaki informacyjne.

Przypominamy rolnikom o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

Szczegółowych informacji na temat obecnej sytuacji można uzyskać u Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 1 lub pod numerem telefonu 83 343 20 41.

 

Scroll to Top