Nowe umowy dzierżawy podpisane

W piątek 31 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej miało miejsce podpisanie umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych znajdujących się na terenie powiatu bialskiego z przedstawicielami kół łowieckich. 32 obwody zostały wydzierżawione 23 kołom łowieckim na okres 10 lat.

Termin obowiązywania poprzednich umów dzierżawy upłynął z końcem marca, jednak zgodnie z decyzją starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z dnia 26 stycznia umowy dotyczące 3 kół łowieckich zostały wypowiedziane przed upływem tego terminu. Decyzja ta była podyktowana wynikami, jakie przyniosła przeprowadzona analiza realizacji obowiązków kół łowieckich. W rezultacie rozmów przeprowadzonych przez starostę bialskiego 31 marca umowy dzierżawy nie podpisano wyłącznie z kołem nr 193 „Diana” ze Stężycy. Zdecydowali o tym rolnicy z terenów położonych w rejonie obwodu łowieckiego nr 19, na którym to koło działało. Podczas spotkania z przedstawicielami koła w Maniach rolnicy wyrazili swoje niezadowolenie z pracy koła i w głosowaniu opowiedzieli się za nieprzedłużaniem z nim współpracy.

 

 

 

Scroll to Top