Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sosnówce już po raz czwarty odbył się Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Zorganizowali go: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Wydarzenie otworzyła dyrektor GOK Jolanta Mikulska, która przywitała zaproszonych gości. Po niej wystąpił wójt gminy Marek Korpysz, starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz z listem od Marszałka Województwa Lubelskiego Andrzej Marciniuk – kierownik filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej. Wśród gości obecni byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, radny powiatowy Łukasz Jaszczuk, wójt gminy Rossosz Kazimierz Weremkowicz, wójt gminy Wisznice Piotr Dragan oraz wójt gminy Sławatycze Grzegorz Kiec.

Z uwagi na to, iż przegląd odbył się w trakcie Wielkiego Postu tradycje związane z tym okresem przeplatały się z tymi wielkanocnymi. Na scenie prezentowały się zespoły z utworami o tematyce wielkopostnej, a w konkursach jury oceniało palmy, pisanki i stoły wielkanocne. Przeglądowi towarzyszył kiermasz rękodzielniczy, związany z tym świątecznym czasem.

Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć przedstawienie świąteczno – wiosenne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce, a także posłuchać zespołów: śpiewaczego z Rozwadówki, „Melizmat” z Konstantynowa, „Pogodna Jesień” z Konstantynowa, śpiewaczego „Łobaczewianki” z Łobaczewa Małego, „Jutrzenka” ze Sławacinka Starego, „Olszyna”  z Olszyna, śpiewaczego z Leszczanki, śpiewaczego „Bagnoszki” z Drelowa, śpiewaczego „Jarzębina” z Zabłocia, a także instrumentalistki Oli Derlukiewicz. Zespoły zaakcentowały także w swoich utworach muzycznych czy poetyckich 12. rocznicę śmierci papieża św. Jana Pawła II.

Podczas przeglądu zostały rozstrzygnięte konkursy na „Palmę i pisankę wielkanocną” oraz na „Stół Wielkanocny”. Do konkursów na palmę i pisankę zgłoszono aż 254 prac. Na konkurs „Pisanka Wielkanocna” wykonana techniką tradycyjną zgłoszono 38 prac, metodą współczesną – 158 pisanek. Na konkurs „Palma Tradycyjna” w kategorii indywidualnej zgłoszono 38 palm, a w grupowej – 20 palm. Na konkurs „Stół Wielkanocny” zgłoszono 5 stoisk.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów nie miała łatwego zadania. Po wielogodzinnych naradach postanowiła przyznać w konkursie na „Stół Wielkanocny” pierwsze miejsce Zespołowi „Dworzanki” z Piszczaca, drugie miejsce przypadło Zespołowi Śpiewaczemu z Rozwadówki, zaś trzecie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Olszyna. Wyróżniono także „Łomazianki” z Publicznego Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach i Koło Gospodyń Wiejskich z Polubicz.

W konkursie na „Pisankę Wielkanocną” wyniki przedstawiają się następująco: w grupie wiekowej dzieci i młodzież w pisance techniką tradycyjną najlepszą okazała się praca Julii Rudzkiej z Huszczy, II miejsce zajęła Agata Piotrowicz z Piszczaca, a III – Hubert Przybysz z Sosnówki. W pisance techniką współczesną pierwszą nagrodę zdobyła Aleksandra Jurkowska z Rogoźnicy, drugą – Jolanta Jaroszuk również z Rogoźnicy, a trzecią – Julia Bujnik z Sosnówki. W grupie wiekowej dorośli najpiękniejszą pisankę wykonaną techniką tradycyjną zrobiła Anna Ostapiuk z Żerocina, na drugim miejscu znalazła się Krystyna Korneluk z Leszczanki, a na trzecim – Benedykt Onufrijuk z Nowosiółek. W technice współczesnej I miejsce przypadło Helenie Zazulińskiej z Konstantynowa, II – Irenie Pykacz z Zabłocia, zaś III – Joannie Chałabis z Konstantynowa. W konkursie na „Palmę Tradycyjną” w grupie wiekowej dzieci i młodzież szkolna, w kategorii indywidualnej najlepszą okazała się praca Dominiki Szamuk z Komarna Kolonii, za nią uplasowała się praca Mateusza Barana z Sapiehowa, a trzecie miejsce otrzymał Paweł Hołowieniec z Rozwadówki. W tej samej grupie wiekowej w kategorii grupowej najpiękniejszą palmę wykonano w Internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, drugą w kolejności w Szkole Podstawowej w Polubiczach, natomiast trzecią – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławatyczach.

Wśród dorosłych komisja przyznała w kategorii indywidualnej I miejsce Zofii Bobryckiej z Romanowa, II – Annie Ostapiuk z Żerocina, a III – Irenie Pykacz z Zabłocia. W kategorii grupowej na pierwszym miejscu uplasowała się palma wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żerocinie, na drugim – w KGW w Worsach, a na trzecim – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu.

Nagrody i dyplomy w imieniu organizatorów wręczali przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński i sekretarz gminy Sosnówka Jan Kwiecień.

 

Scroll to Top