Nowy adres strony internetowej promującej projekt „Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”

Strona internetowa jest obecnie dostępna pod adresem https://slawatycze-domaczewo.powiatbialski.eu

Scroll to Top