Nowy Dyrektor LO w Wisznicach

Od 1 września tego roku Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach będzie mieć nowego dyrektora. Zostanie nim Piotr Osipiuk. Owe stanowisko  powierzone na mocy uchwały Nr 207/2016 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 lipca 2016 r.

Piotr Osipiuk to osoba z dwudziestotrzyletnim stażem pracy, w tym pięcioletnim na stanowisku kierowniczym. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, z wyróżniającą oceną pracy. Ma doświadczenie w kierowaniu szkołą. W pracy dydaktycznej osiąga bardzo dobre efekty, czego dowodem są sukcesy wychowanków podczas zawodów sportowych. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymał nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Organu Prowadzącego, a także w 2014 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pan Osipiuk za zaangażowanie w życie środowiska lokalnego, propagowanie sportu i kultury fizycznej nagrodzony został medalem „Zasłużony dla powiatu bialskiego” oraz Złotą Honorową Odznaką LZS i Medalem Wojewódzkiego SZS za zasługi w rozwoju sportu szkolnego.

Swoją nową funkcję będzie pełnił do 31 sierpnia 2017 r.

Scroll to Top