XXII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Już po raz 22. w tej kadencji odbyła się sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Wśród przyjętych uchwał były podjęte w następujących sprawach: pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1139L i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej, wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny nieruchomości, zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok, zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2020 oraz wspólnej realizacji projektu „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta ostatnia uchwała jeszcze przed jej podjęciem wzbudziła zainteresowanie radnych i pytania związane z realizacją projektu, na które odpowiadała Wiesława Chalimoniuk zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Wśród interpelacji nie mogło zabraknąć pytań o stan dróg i ich naprawy i poruszano kwestię scalenia gruntów leśnych. W sprawach bieżących natomiast mówiono o Światowych Dniach Młodzieży, a dokładniej o rekonstrukcji „Drelów silny wiarą”, Dożynkach Powiatowych i uczczono minutą ciszy zmarłego przed ponad tygodniem radnego pierwszej kadencji: przewodniczącego rady i starostę Bogusława Żądło.

Posiedzenie odbyło się w dniu dzisiejszym.

 

Scroll to Top