OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 62
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Scroll to Top