Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej o przetargu na oddanie nieruchomości w dzierżawę

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres nie przekraczający trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 97.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pod linkiem :

https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=741&p1=szczegoly&p2=1333303

Scroll to Top