Odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia zebrała się w Białej Podlaskiej 2 grudnia. Prowadził ją przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk. Na zebraniu nie mogło zabraknąć starosty bialskiego Mariusza Filipiuka.

Zgromadzeni wybrali nowego wiceprzewodniczącego, którym został Romuald Murawski. Na spotkaniu obecni wysłuchali informacji Ireny Paszkiewicz p.o. kierownika Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej o prowadzonej przez nią placówce. Natomiast Edward Tymoszyński przedstawił informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Podjęto także dwie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach w zawodzie: technik dróg i mostów kolejowych oraz umorzenia nienależnie pobranego świadczenia przez bezrobotnego.

Scroll to Top