Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy – górników w Drelowie

Tradycyjny Dzień Górnika, zwany Barbórką zbiegł się z odsłonięciem tablicy żołnierzy – górników. Uroczystość zorganizowana przez członków Drelowskiego Koła Związku Represjonowanych Żołnierzy – Górników odbyła się  4 grudnia w Drelowie. Rozpoczęła się ona od sprawowanej mszy świętej przez proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie ks. Wiesława Mańczyny. On też poświęcił pamiątkową tablicę.

Podczas wydarzenia starosta bialski w swoim wystąpieniu przypomniał historię represjonowanych przez władze komunistyczne żołnierzy – górników wykonujących katorżniczą pracę w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu. Zapewnił również: nie tylko w roku, w którym wspominamy Żołnierzy Wyklętych w powiecie bialskim troska o nasze duchowe korzenie będzie widoczna. Jako władze powiatowe przez cały czas będziemy dokładać starań, by wspierać i realizować przedsięwzięcia służące upowszechnianiu prawdy historycznej i otaczać troską ludzi, którzy dla naszej Ojczyzny poświęcili swoje zdrowie, codzienność, a nawet ponieśli ofiarę życia.

Kwiaty pod tablicą składali m.in. starosta bialski, wójt Drelowa Piotr Kazimierski, były poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. Ten ostatni w Gminnym Centrum Kultury podczas spotkania po głównych uroczystościach miał prelekcje o genezie i historii służby represjonowanych bohaterów drelowskiej uroczystości.

 

 

Scroll to Top