Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Publikacja ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S. 526.5.2018.AJ

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”

Nazwa oferenta: Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji zadania: od 12.11. 2018 r. do 7.12.2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 800,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl w terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

Scroll to Top