Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41
ogłasza przetarg o charakterze publicznym w formie pisemnej na sprzedaż samochodu osobowego o następujących parametrach:

 

 

Skoda Superb II 2.0 TDI, Nr rejestracyjny LB 31800, rok produkcji 2009,
Nr identyfikacyjny (VIN) TMBAE73T699028981,
wskazanie drogomierza 302982 km,

silnik o pojemności 1968 cm3, o mocy 103 kW (140 KM)

Cena wywoławcza :   30000,00 zł

 

Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na sprzedaż samochodu osobowego w dniu 19.08.2015 r. o godz. 10 00 ” należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok. 316, do godz. 10 00 , dnia 19.08.2015 r.

Oferta powinna zawierać : imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna, proponowaną cenę zakupu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.08.2015 r. o godz.1015 w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok. 121.

Pojazd można oglądać w dniach 17- 18.08.2015 r. w godz.10 00–12 00 w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 833511354 /pokój 328/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości   5% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1500 zł. Wadium należy wpłacić do dnia 19.08.2015 r. do godz. 10 00 w kasie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pok. 37.

Wadium podlega przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, nie zapłaci oferowanej kwoty zakupu pomniejszonej o kwotę wadium na (podstawie wystawionej faktury) w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po rozstrzygnięciu przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

Scroll to Top