spotkanie z wójtami

12.08.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej miało miejsce spotkanie wójtów i burmistrzów oraz pracowników zainteresowanych tematem pozyskiwania środków na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Zostało ono zorganizowane przez starostę bialskiego w związku z przyjazdem zastępcy dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Andrzeja Kloca do Białej Podlaskiej. Dyrektor mówił o możliwościach jakie daje poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych). Omówione zostały kwestie zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w w/w sprawie. Dlatego dyrektor uczulił, by samorządowcy obserwowali zmiany na stronie związanej z PROW, gdyż poruszane aspekty nie zostały jeszcze przyjęte. Dodatkowo termin ogłoszenia naboru powinien ruszyć w niedalekiej przyszłości, stąd zorganizowano te spotkanie, by zainteresowani na tyle wcześnie się o tym dowiedzieli, by dobrze się do tego przygotowali. Dyrektor pokreślił, że Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jest otwarty na pytania i pomoc beneficjentom.

Natomiast Jan Konon dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pokrótce omówił kwestie problematyczne związane z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Ponadto starosta bialski zaprosił na Dożynki Powiatowe do Miś i zwrócił się do włodarzy o przekazywanie materiałów do książki o kulturze powiatu bialskiego.

 

Scroll to Top