Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22 grudnia 2022r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Scroll to Top