Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2022”.

W dniu 2 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 486/2021  ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Szczegóły w załączniku: OGŁOSZENIE

Wzór oferty-WERSJA DO EDYCJI

Scroll to Top