Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2024”.

W dniu 1 grudnia 2023 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 835/2023 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

Szczegóły w załączeniu: Ogłoszenie

Wzór oferty- wersja do edycji

Scroll to Top