Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2024”.

Zarządzenie Nr 66/2023 Starosty Bialskiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top