Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – promocja i ochrona zdrowia

 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 2 grudnia 2013 r. podjął uchwałę Nr 376/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań  publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

 

Treść ogłoszenia – pdf

 

 

 

 

Scroll to Top