Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41 (III piętro) w dniach od 22 sierpnia do 11 września

2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu

Bialskiego położonych w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska

przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie o wykazie dostępne jest także w BIP-e Starostwa :

https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=741&p1=szczegoly&p2=1291668

 

Scroll to Top