Ogłoszono przetarg na Adaptację i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie ogłosiło przetarg na roboty budowlane w związku z realizacją przez Powiat Bialski projektu pt.  Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 13.2 

 

Szczegóły i dokumenty na stronie BIP CAPOW Komarno.

https://capowkomarno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=69

Scroll to Top