Ogłoszono przetarg na "Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury"

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli ogłosił przetarg na roboty budowlane w związku z realizacją przez Powiat Bialski projektu pt.  Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 13.2 
Szczegóły i dokumenty na stronie BIP DPS Kozula.
https://dpskozula.bip.lubelskie.pl/index.php?id=52&p1=szczegoly&p2=56043

Scroll to Top