Przyznano stypendia sportowe

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 417/2018 z dnia 5 marca 2018 r. przyznał  stypendia sportowe 14 w zawodnikom. Wcześniej 6 – osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli reprezentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.

wykaz stypendystów

Scroll to Top