Okrągły jubileusz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim obchodzi w tym roku swoje dziesiąte urodziny. Z tej okazji 7 czerwca w siedzibie instytucji odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy, przyjaciele, pacjenci ośrodka i ich rodziny.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się m.in.: zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Skubis – Rafalska, kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Małgorzata Frant – Błażucka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzata Mądry, Zastępca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego Grzegorz Łubik, wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, Komendant Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim podinspektor Robert Cybulski. Obecni byli również dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu bialskiego, w tym domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu, gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół, środowiskowych domów pomocy Społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków i jednostek z Łęcznej, Chełma, Zamościa.

Powiat bialski reprezentowali starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także Halina Mincewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności POW i docenienia prowadzących go ludzi. Nagrodę „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” z rąk wicestarosty odebrała Jadwiga Patkowska, dyrektor placówki oraz Maria Kierczuk, główna księgowa. Dyplomy uznania otrzymało czterech pracowników placówki. W części artystycznej zaprezentowali się podopieczni ośrodka, którzy przygotowali na ten dzień wyjątkowy spektakl.

Działający od 2006 roku Powiatowy Ośrodek Wsparcia pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, którym choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Miejsca tego typu dają osobom zmagającym się z problemami psychicznymi poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. „Jest to dom, miejsce na ziemi, gdzie człowiek czuje się silny dzięki temu, że jest z innymi. Nie jest samotny w świecie ludzi silnych i zdrowych” – powiedziała podczas spotkania Jadwiga Patkowska, dyrektor ośrodka. Zwróciła ona uwagę na szczególną rolę środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej na obszarze całego kraju. Podkreśliła, że szansę na skuteczną pomoc osobom z chorobami psychicznymi daje profesjonalna opieka w pobliżu miejsca zamieszkania oraz odpowiednie wsparcie dla rodzin i opiekunów w ramach lokalnych centrów zdrowia psychicznego.

Wioletta Bielecka, foto Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim

P1000681 P1000688 P1000751 P1000774

Scroll to Top