Opublikowano projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa-do konsultacji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy dotyczący reformy szpitalnictwa. Konsultacje społeczne potrwają do 29 stycznia br.

Nowa ustawa ma określać:

  • zasady oraz warunki oceny i kategoryzacji podmiotu szpitalnego;
  • zasady oraz warunki tworzenia przez podmiot szpitalny kategorii A albo B planu rozwojowego;
  • tryb postępowania naprawczo-rozwojowego podmiotu szpitalnego kategorii B, C albo D, w tym zasady oraz warunki tworzenia przez ten podmiot planu naprawczo-rozwojowego;
  • zasady funkcjonowania, organizację i zadania Agencji Rozwoju Szpitali;
  • wymagania związane ze stanowiskiem kierownika podmiotu szpitalnego.

W sprawie projektu Związek Powiatów Polskich już uruchomił proces zbierania uwag od miast i powiatów członkowskich oraz prowadzonych przez nie szpitali.

Ankieta wraz z projektem ustawy dostępna jest na stronie https://zpp.pl/survey/62174  

Informacja: Biuro Związku Powiatów Polskich

Scroll to Top