Promocja idei krwiodawstwa.

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie umieszczamy harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa w 2022 roku oraz materiały promocyjno-edukacyjne o idei Honorowego Krwiodawstwa . 

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.

Głęboko wierzymy, że wesprzecie Państwo działania RCKiK w Lublinie oddając ten bezcenny dar jakim jest krew i mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Z góry dziękujemy!

Informacja: Jakub Stachnio Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Scroll to Top