Otwarcie drogi w Pogorzelcu

12 listopada w Pogorzelcu została otwarta droga powiatowa łącząca gminę Sosnówka (powiat bialski) z gminą Hanna (powiat włodawski). Działania związane z budową rozpoczęły się już w 2008 r. Droga Nr 1094L Pogorzelec – Holeszów od km 1+436 do km 2 + 731 o długości 1, 295 km stanowi połączenie dwóch powiatów. Stąd też na uroczystości nie mogło zabraknąć starosty bialskiego Mariusza Filipiuka oraz starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka, którzy przecinali wstęgę. Przecinali ją również wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz i wójt gminy Hanna Grażyna Stanisława Kowalik.

Dokończenie budowy drogi ułatwi przejazd z sąsiednich miejscowości Holeszów i Pogorzelec.

Scroll to Top