Patronat Prezydenta RP nad Rokiem "Żołnierzy Wyklętych" w Powiecie Bialskim

Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji piątej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zdecydował o objęciu Patronatu Narodowego nad obchodami ku czci Żołnierzy Wyklętych w 2016 roku. Pragniemy przekazać, że Rok „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim (29 lutego 2016 – 1 marca 2017) został włączony w program tegorocznych obchodów, objętych prezydenckim patronatem.
Zwracamy się zatem do organizatorów tychże obchodów, a także chętnych do włączenia się w to przedsięwzięcie na terenie powiatu bialskiego o umieszczenie formuły [propozycja] Rok „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim odbywa się w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w zaproszeniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Państwa przedsięwzięcia. Prosimy także o przesłanie projektów tych materiałów do konsultacji w Biurze do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów, drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail: Dariusz.Maciak@prezydent.pl). Jeżeli prowadzą Państwo strony internetowe dotyczące realizowanego projektu, prosimy również o zamieszczenie na nich informacji o patronacie Prezydenta RP wraz z linkiem do strony internetowej www.prezydent.pl, najlepiej w formie dostępnego na prezydenckiej stronie (zakładka: dla mediów i tam: materiały do pobrania) aktywnego logotypu serwisu.
Prosimy o umieszczanie pełnej formuły patronatu tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli z przyczyn technicznych informacja ta jest zbyt długa – dopuszczamy możliwość nawet znacznego jej skrócenia – prosimy jednak o konsultację skrótów w wyżej wskazanej formie.
Prosimy również o zarejestrowanie Państwa przedsięwzięcia w formularzu umieszczonym na stronie www.prezydent.pl. Dostępny jest on pod banerem NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, gdzie znajduje się zakładka Zgłoś wydarzenie. Sugerujemy odrębne rejestrowanie poszczególnych, ważniejszych wydarzeń.
Zapraszamy do zapoznania się na portalu Prezydenta RP z podstroną „Żołnierze Wyklęci”.
Jeśli ktoś nie zgłosił jeszcze przedsięwzięcia do kalendarza powiatowego obchodów prosimy o dokonanie tego drogą mailową na adres: wss@powiatbialski.pl (z prośbą o potwierdzenie).
Szczegółowych informacji na temat Roku „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim udziela Anna Jóźwik – inspektor ds. kultury Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (tel. 83 351 13 39 lub 83 351 13 23).

Scroll to Top