Piękne czytanie pod patronatem starosty

Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC Sp. z o.o. wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej już po raz piąty zorganizowała konkurs pt. „Piękne czytanie prozy”. Ponieważ rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza młodzież z powiatu bialskiego prezentowała utwory tego właśnie pisarza.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży twórczością H. Sienkiewicza, zachęcenie do czytania a także poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka. Jednym z celów było także upowszechnianie zanikającej obecnie kultury języka polskiego oraz promocja uczniów zdolnych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk oraz Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. Patronat medialny sprawowali: portal www.interwizja.edu.pl, Radio Biper, portal biala24.pl, Tygodniki „Wspólnota Bialska” oraz „Życie Bialskie”.

Konkurs odbywał się przez Internet i polegał na tym, że uczestnicy przesyłali do 16.05.2016 roku nagrany film (max.5 min), na którym czytali fragment wybranego utworu H. Sienkiewicza. Nadesłane filmy zamieszczane były na stronie www.interwizja.edu.pl oraz www.bialapodlaska.pl i oceniane przez internautów od 16.05.2016 do 06.06.2016 roku. Niezależnie od głosowania internautów w dniu 10.06.2016 r. zebrało się także jury w składzie:

– Teresa Stasiuk – Karaś –dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej;

– Tadeusz Kucharuk – prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o.

– Monika Pawlonka – p.o. dyrektora spółki.

Jury wyłoniło następujących laureatów:

1 miejsceMichał Zaleszczyk z PG Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach

2 miejsceJowita Kwiatek z PG Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach

3 miejsceMonika Mielnicka z PG w Ciciborze Dużym.

I miejsce w głosowaniu internautów zdobyła Katarzyna Gadomska z I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

Uroczyste podsumowanie konkursu „Piękne czytanie prozy H. Sienkiewicza” połączone z projekcją filmów zwycięzców odbyło się 16 czerwca 2016 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 12a w Białej Podlaskiej.

Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej oraz Portal www.inetwrizja.edu.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Filmy uczestników zostały zamieszczone w Internecie na stronie www.interwizja.edu.pl.

 IMG_4836 IMG_4838 IMG_4848 IMG_4853 IMG_4856

Tekst i foto opracowała Monika Pawlonka z Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o.

Scroll to Top