Zawody Pożarnicze w Tucznej

Tuczna 16 czerwca po raz pierwszy gościa młodych strażaków na już XVIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozgrywanych według regulaminu CTiF.

Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej, a gospodarzem Gmina Tuczna. Uroczystego otwarcia zawodów oraz powitania gości w osobach: Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Arkadiusz Misztal – członek Zarządu Powiatu Bialskiego, mł. bryg. Artur Tomczuk – p.o. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Marek Chwalczuk – zastępca komendanta miejskiego PSP, Kamil Kożuchowski – wójt gminy Piszczac, Aleksander Sawczuk – prezes Ochotniczych Straży Pożarnych w Brześciu, Anatol Maciuchiewicz – były komendant Straży Pożarnych w Brześciu dokonał wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska pod przewodnictwem bryg. Franciszka Filipiuka.

Do zawodów w kategorii MDP przystąpiło 14 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 9 chłopięcych i 5 dziewczęcych. Młodzi strażacy rywalizowali ze sobą w konkurencji bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami, w trakcie którego należało między innymi pokonać ścianę-drabinę, przenieść gaśnicę, rozwinąć linię wężową i połączyć ją z prądownicą. Drugą konkurencją były ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Chłopcy:

1 miejsce – MDP Tuczna z wynikiem 1.051,06 pkt;

2 miejsce – MDP Swory z wynikiem 1.032,27 pkt;

3 miejsce – MDP Drelów Gimnazjum  z wynikiem 1.008,79 pkt.

Dziewczęta:

1 miejsce – MDP Chotyłów z wynikiem 1.026,32 pkt;

2 miejsce – MDP Drelów z wynikiem 1.022,03 pkt;

3 miejsce – MDP Tuczna z wynikiem 1.007,69 pkt.

Drużyna chłopców z Tucznej i dziewcząt z Chotyłowa reprezentować będą powiat bialski na zawodach wojewódzkich, które odbędą się w 18 czerwca w Parczewie.

Za zajęcie pierwszych 3 miejsc zostały wręczone puchary, dyplomy, nagrody indywidualne, których fundatorami byli: Starosta Bialski, Komendant Miejski PSP, Wójt Gminy Tuczna oraz Zarząd Powiatowy. Wszystkie startujące drużyny otrzymały dyplomy i upominki za udział oraz wyżywienie. Najmłodsi zawodnicy startujący w zawodach tj, Natalia Lewczuk z MDP Piszczac i Dominik Derlukiewicz z MDP Łomazy II otrzymali upominki ufundowane przez Filię OW ZOSP RP w Białej Podlaskiej.

Ponadto goście z Białorusi ufundowali nagrody dla zawodników najmłodszej drużyny startującej w zawodach, którą była drużyna ze SP w Drelowie.

Sponsorami wyżywienia byli: Hurtownia napojów „Wysokiński” z Międzyrzeca Podlaskiego, Wójt Gminy Tuczna oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej, za co serdecznie dziękujemy.

Informację przekazała Bożena Krzyżanowska – Związek OSP RP

 

Scroll to Top