Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Maniach czeka na pierwszych podopiecznych

16 października odbyło się spotkanie podsumowujące jeden z etapów prac przeprowadzonych w ramach projektu „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi”. Zebranych powitał dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie Piotr Malesa. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, wśród których znaleźli się starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz radni Marek Sulima i Mariusz Kostka, a także dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oraz mieszkańcy Mań.

Całkowita wartość projektu to prawie 3 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 042 185,55 zł. W 2017 roku inwestycja w Maniach zdobyła największą liczbę punktów w rankingu złożonych wniosków (98 na 100 możliwych) w całym województwie lubelskim. Projekt jest odpowiedzią na wytyczne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, iż od 1 stycznia 2021 roku liczba wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może być wyższa niż 14. Obecna placówka opiekuńczo – wychowawcza w Komarnie nie spełnia warunków deinstytucjonalizacji.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości usług społecznych poprzez adaptację i dostosowanie byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dodatkowo w planie placówki znalazło się miejsce na 2 mieszkania chronione przeznaczone dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą. W ramach projektu wsparto infrastrukturę, budynek zostanie kompleksowo wyposażony w meble i niezbędne sprzęty, a teren na zewnątrz został zagospodarowany poprzez utworzenie terenu zielonego, boiska, bezpiecznego placu zabaw z mini siłownią, sceny oraz altanki rekreacyjnej.

Jak zapowiedział Piotr Malesa oficjalne otwarcie placówki nastąpi pod koniec tego roku, kiedy to w budynku pojawią się pierwsi wychowankowie i pracownicy.

Scroll to Top