25 lat Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

11 października odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Podniesienie standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury”.

Realizacja  projektu zaczęła się w grudniu 2017 roku. Wartość projektu wyniosła 1 532 222 zł, z czego 85 % to dofinansowanie Unii Europejskiej (1 302 388 zł).

Celem głównym projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego w ramach Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Grupę docelową projektu stanowią osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projektowa inwestycja modernizacyjna jest kompleksową odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące działalności DPS Kozula. Inwestycja zakładała remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (20 szt.), remont pokoi mieszkalnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (34 szt.), wymianę centrali sygnalizacji pożarowej wraz z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont oraz adaptację pomieszczeń fizyko i hydroterapii na pokoje mieszkalne wolne od barier architektonicznych dla mieszkańców lub osób odwiedzających, modernizację monitoringu wewnętrznego obiektów domu, modernizację dźwigu osobowego w budynku B3. Elementem prac modernizacyjnych była również wymiana oświetlenia na energooszczędne. Zakres rzeczowy projektu objął również zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców w tym m.in. łóżek rehabilitacyjnych (21 szt.), zestawów komputerowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (3 szt.), zestawu multimedialnego na potrzebny wyposażenia świetlicy.

Wykonanie tych zadań spowodowało gwarancję bezpiecznej pracy. Stare wyeksploatowane części zostały zastąpione nowoczesnymi. Mieszkańcy mogą cieszyć się dodatkową przestrzenią, wygodnymi pokojami z nowoczesnymi łazienkami. Dom jest pełnostandardowy, wygodny i przyjazny dla mieszkających w nim osób. Ludzie często odzyskują tu zdrowie, siły i mogą godnie przeżywać swoją jesień życia. Dom jest domem wieloprofilowym przeznaczonym dla osób dorosłych i dzieci, zamieszkałym przez 220 osób z różnymi schorzeniami.

Uroczystość związana z zakończeniem projektu zbiegła się z 25 rocznicą funkcjonowania Domu Pomocy w nowych obiektach.

W październiku 1993 roku w nowo wybudowanym Domu zamieszkali pierwsi mieszkańcy i tak sukcesywnie zagospodarowując oddawane kolejno pawilony z 40 miejsc w pałacu powstało ponad 5 razy więcej – 220 miejsc.

Okres tych 25 lat to ciągła rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej, ciągłe dążenie do osiągnięcia i udoskonalanie wymaganych standardów, wzbogacanie istniejącego dorobku.  Na przestrzeni tych lat zmodernizowano system ogrzewania wprowadzając systemy oszczędnościowe w kotłowni, przejście z ogrzewania olejowego na gazowe, wymienione zostały okna, odnowiono elewacje, założone zostały kolektory słoneczne. Był to okres wzmożonej czujności o bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ wszystkie prace trwały przy pełnym obłożeniu. Było to możliwe dzięki przychylności i zrozumieniu starostwa, radnych powiatu bialskiego oraz akceptacji projektu przez Marszałka Województwa Lubelskiego.  W powiecie jest wiele dziedzin o które należy się troszczyć ale o tych, którzy jeszcze niedawno przekazywali nam wiedzę, swoje doświadczenie, a dzisiaj sami nie są w stanie o siebie zadbać jesteśmy zobowiązani zapewnić im godne warunki życia.

Na koniec uroczystości jeden z mieszkańców spuentował to w swoim utworze o niepełnosprawnych: „trudno bez skrzydeł orła udawać, nie wszystkim dane zdrowie i sława…”, ale dzięki szlachetnej postawie osób zarządzających i oni mogą cieszyć się życiem, niejednokrotnie odnaleźć sens wydawałoby się straconego życia.

Materiał: DPS w Kozuli/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top