Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”

W dniach od 26 lutego do 1 marca odbył się XXVIII Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”, po raz pierwszy w okresie zimowym. Organizatorami pleneru są Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Plenery mają zasięg międzynarodowy i cieszą się dużym uznaniem w środowisku artystycznym. W 2023 r. wzięło w nim udział 31. artystów z Polski oraz Pani Natalia Tołoczko z Białorusi.

Częścią pleneru są spotkania autorskie, podczas których artyści prezentują swoje prace. Artyści mogli również wysłuchać prelekcji dotyczących fotografii artystycznej. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in. członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików: Pan profesor Marek Kucharczyk oraz Panowie Mariusz Forecki, Maks Skrzeczkowski i Tomasz Michałowski.

Wystawę poplenerową będzie można oglądać w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim od czerwca do końca sierpnia 2023 r., we wrześniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, zaś w październiku w Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Wystawę, jak co roku, uzupełni katalog.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Małgorzata Piekarska, Piotr Tołwiński, Artur Klepacki, Adam Krasuski

Scroll to Top