PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – zaprasza do udziału w projekcie pt. ,,Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych”

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie pt. ,,Szkolenie eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.”

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  1. Szkolenia, które będą odbywać się w trybie online, nie kolidując z Państwa pracą oraz innymi obowiązkami. Szkolenia poprowadzi wykwalifikowana kadra. Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  2. Otrzymywanie cyklicznie newslettera oraz dostęp do portalu:  przetargipubliczne.com z aktualnymi przetargami z danej branży i województwa.
  3. Bezpłatne doradztwo przy opracowywaniu ofert i zapytań ofertowych oraz pomoc wyspecjalizowanej kadry przy składaniu ofert.
  4. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania informacji o: ogłaszanych konkursach, naborach wniosków w ramach funduszy europejskich oraz szkoleń bądź webinariów z których może skorzystać Państwa organizacja.

Udział w Projekcie oraz wszelkie wsparcie jest zupełnie bezpłatne.

Dostępne informacje na stronie internetowej podlaskafederacja.pl

Scroll to Top