Podsumowanie Roku Kościuszkowskiego w Łomazach

W Zespole Szkół w Łomazach podsumowano Rok Kościuszkowski w Powiecie Bialskim. Szkoła Podstawowa nosi bowiem miano Tadeusza Kościuszki, zatem 24 marca był jednocześnie dniem patrona szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu. Ze względu na to, że Kościuszko był związany z Krakowem przedszkolaki z Łomaz zatańczyły na początek krakowiaka. Potem był czas na przemówienia. Głos zabrała dyrektor ZS Anna Filipiuk, potem starosta bialski Tadeusz Łazowski i wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Okolicznościowe listy przysłali także marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski i poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan. Głos zabrała również Teresa Sidoruk prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej.

Zanim wręczono podziękowania partnerom roku można było zapoznać się z dokonaniami Roku Kościuszkowskiego na przygotowanej prezentacji multimedialnej.

W Rok Kościuszkowski zaangażowało się 40 partnerów – samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych. Było to 100 osób ludzi dobrej woli, którzy przeprowadzili w swoich środowiskach 74 przedsięwzięcia związanych z obchodami 220. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i postacią polskiego dowódcy. Warto wymienić tych, którzy otrzymali podziękowania, bezpośrednio na uroczystości lub zostaną one do nich przesłane:

Partnerzy Roku Kościuszkowskiego:

Proboszcz Parafii p/w św. Anny w Tucznej ks. Henryk Szustek

Wójtowie

Burmistrz miasta Terespol – Jacek Danieluk

Wójt Gminy Terespol – Krzysztof Iwaniuk

Wójt gminy Wisznice – Piotr Dragan

Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk

Szkoły

Szkoła Podstawowa w Neplach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce

Szkoła Podstawowa w Łomazach

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Konstantynowie

Szkoła Podstawowa w Komarnie Kol.

Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych

Szkoła Podstawowa w Sosnówce

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Drelowie

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim

Publicznym Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Sosnówce

Zespół Szkół w Zalesiu

Zespół Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr. „Zenona” w Leśnej Podlaskiej

Zespołu Szkół w Sławatyczach

Zespół Szkół w Tucznej

Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu

Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Instytucje kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce

Gminne Centrum Kultury w Drelowie

Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach

Świetlica Jaskółka w Piszczacu

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze
„ INTEGRASJA”

Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu.

Po podziękowaniach odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ZS w Łomazach. Podsumowano również szkolne konkursy związane z postacią T. Kościuszki.

Na koniec grupa uczniów z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim pokazała przedstawienie o działaniach związanych z Insurekcją Kościuszkowską na Podlasiu.

zdjęcia można obejrzeć w Galerii.

Scroll to Top