Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – VIII edycja 2015r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 20 marca 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 43/2015, w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – VIII edycja 2015 r. i ustalenia jego regulaminu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół z terenu powiatu bialskiego.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.

Zgłoszenia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – VIII edycja 2015 r. przyjmowane są do dnia
15 kwietnia 2015 r.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kołodziejska, tel. (83) 35 11 344.

Regulamin

Zgłoszenie (zał. nr 1)

Sprawozdanie (zał. nr 2)

Sprawozdanie (zał. nr 3)

Kryteria oceny (zał. nr 4)

Scroll to Top