Podsumowanie Roku Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Bialskim

W Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, czyli  1 marca 2017 r. podsumowano Rok Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Bialskim. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.

Swoją obecnością uświetnili ją m.in.: starosta bialski Mariusz Filipiuk, który był organizatorem wydarzenia, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, wiceprzewodniczący rady Marian Tomkowicz, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Czesław Pikacz, kierownik filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Marciniuk, dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty Małgorzata Kiec, Czesława Uścińska z delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także samorządowcy w osobach: wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący rady gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, wójt gminy Rokitno Jacek Szewczuk, wójt gminy Sławatycze Grzegorz Kiec, zastępca burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski Grzegorz Łubik oraz Tomasz Szewczyk zastępca wójta gminy Zalesie.

Uroczystość była okazją, by podziękować wszystkim, którzy przez ten rok szczególnie dbali o pamięć i dobre imię żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia podczas Roku „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Bialskim, ustanowionego stanowiskiem Rada Powiatu w Białej Podlaskiej z 29 lutego 2016 r. Był to rok ok. 100 przedsięwzięć, spotkań i akcji, zorganizowanych dzięki zaangażowaniu osób związanych ze środowiskiem szkolnym, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i samorządami. Nad nimi wszystkimi honorowy patronat przyjął prezydent RP Andrzej Duda.

Rozpoczynając uroczystość, starosta bialski powiedział: Pamięć, którą zwą miłością do ojczyzny, wiarą w ideały, wiernością wartościom narodowym była w walce żołnierzy niezłomnych, których dziś przez tą uroczystość czcimy. My wszyscy jesteśmy z tej pamięci narodowej utkani i życzyłbym sobie i Państwu byśmy do tej pamięci jak najczęściej powracali. W swoim wystąpieniu podziękował organizatorom za wzięcie udziału w przedsięwzięciu. Ufam, że podjęte działania – jak stwierdził – nie ograniczą się tylko do jednego roku, ale dalej będą kontynuowane. Dziękując za organizację podsumowania szkole w Małaszewiczach oraz koordynację całego roku Wydziałowi Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, zakończył wystąpienie słowami: Niech takie uroczystości jak ta dzisiejsza dowodzą, że duch w narodzie ciągle jest żywy, wrażliwy i potrafi wolność naznaczyć wdzięcznością i pamięcią.

Wzruszającą część artystyczną z wierszami, pieśniami i dramą przedstawiła młodzieży z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przygotowana przez swoich nauczycieli.

Po niej rys historyczny nt. „Żołnierzy Wyklętych” wygłosił dr Bogusław Korzeniewski – nauczyciel historii. Natomiast Anna Jóźwik – inspektor ds. kultury Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej podczas prezentacji opowiedziała o działaniach podjętych w ramach tego roku przez 43 instytucje, samorządy i organizacje, a także przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Jedną z takich inicjatyw był konkurs na scenariusz lekcji poświęconej „Żołnierzom Wyklętym” pn. „Ocalić od zapomnienia tych, co miano nie pamiętać” ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. I miejsce przyznano Lucynie Hołowni z Piszczaca, natomiast II – Katarzynie Filipiuk z Konstantynowa. W związku z tym starosta bialski wraz z przewodniczącym rady powiatu wręczyli nagrody rzeczowe i dyplomy.

Pod koniec uroczystości starosta bialski wraz z przewodniczącym przekazali podziękowania podmiotom i osobom zaangażowanym w organizacje roku. A byli nimi: Gmina Międzyrzec Podlaski, Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach, Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach Zespół Szkół w Tucznej, Stowarzyszenie OSP „Jedna Dubica”, Samodzielna Grupa Operacyjna „Wschód” ASG Team Wisznice, Zespół Szkół Janów Podlaski, Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Gmina Kodeń, Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Konstantynowie, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Publiczne Gimnazjum w Sosnówce, Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Szkoła Podstawowa w Dobrynce, Zespół Szkół w Sławatyczach, Zespół Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr „Zenona” w Leśnej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Sławatyczach, Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach, Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu, Urząd Gminy Piszczac, Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej, Biblioteka Szkolna ZPO w Leśnej Podlaskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim, Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krzewicy, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty Wisznice, OSP Wisznice, Grono Pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy, Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, Gimnazjum w Rokitnie, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Gimnazjum w Wisznicach, Klub Patriotyczny Terespol. Wszystkim organizatorom i uczestnikom roku dziękujemy za wzięcie w nim udziału.

 

Scroll to Top