Spotkanie w Białej Podlaskiej

Starostwie Powiatowe w Białej Podlaskiej wspólnie z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej było organizatorem spotkania, które odbyło się 3 marca w Białej Podlaskiej. Nosiło ono nazwę „Obszary i perspektywy współpracy samorządów i przedsiębiorców z jednostkami Ochotniczych Hufców Pracy”. Uczestniczyli w nim władze samorządowe powiatu bialskiego, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz jednostek współpracujących z OHP. Celem spotkania było pokazania roli Ochotniczych Hufców Pracy, ich oferty edukacyjnej i wsparcia edukacji młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem przez działalność podejmowaną przez tę państwową jednostkę budżetową.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk podczas swojego wystąpienia złożył podziękowania władzom wojewódzkim OHP za przedsięwzięcia służące wychowaniu młodzieży przez naukę i pracę, jako pomoc w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy. Zwrócił uwagę, że w realizacji tych przedsięwzięć uczestniczą także samorządy i przedsiębiorcy. Życzył także zgromadzonym owocnych obrad.

 

 

Scroll to Top