podziękowanie paniom dyrektorkom byłych poradni

W dniu 5 sierpnia br. o godz. 10.00 w gabinecie starosty bialskiego odbyło się spotkanie Pań dyrektor byłych poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych do 31 lipca przez powiat bialski.

Spotkanie było okazją do wręczenia Nagród Starosty Bialskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Paniom: Mirosławie Grabek, Zofii Polaczuk oraz Barbarze Kukiele. Był to również czas pożegnania z Paniami, które z dniem 1 sierpnia zakończyły pracę w poradniach i przeszły na emeryturę. W związku z powyższym Pan Starosta podziękował im za trud pracy na niwie oświatowej.

 

Scroll to Top