Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

7 lutego gabinecie starosty bialskiego odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes Oddziału druh Mariusz Filipiuk, uczestniczyli: kapelan powiatowy strażaków ks. Henryk Jakubowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Marek Chwalczuk, sekretarz ZOW woj. lubelskiego Czesław Pikacz.

W trakcie posiedzenia przyjęte zostały założenia organizacyjne XX Powiatowej Pielgrzymki Strażaków połączonej z obchodami powiatowymi „Dnia Strażaka 2019”, które w tym roku odbędą się w Kodniu 5 maja. Omówiono również organizację XXI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP i OSP, które rozegrane zostaną w Kobylanach (gm. Terespol) – MDP 6 czerwca, OSP 16 czerwca.

W dalszej części posiedzenia przedstawiona zostały informacja o sytuacji finansowej Oddziału Powiatowego. Ocenie poddano także sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które po pozytywnej akceptacji Prezydium zostanie przedłożone na najbliższym posiedzeniu Zarządu celem zatwierdzenia. Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie kandydatur do odznaczeń związkowych – Złotych Znaków Związku i Medali Honorowych im. B. Chomicza dla jednostek OSP, które w roku 2019 obchodzą jubileusze 100-lecia działalności: OSP Łózki (gm. Drelów), OSP Janów Podlaski i OSP Huszcza (gm. Łomazy). Zaopiniowane pozytywnie wnioski w formie przyjętej uchwały zostaną przekazane do ZOW w Lublinie. Na zakończenie obrad druhna Bożena Krzyżanowska poinformowała o terminie organizacji eliminacji powiatowych turnieju wiedzy pożarniczej, które zaplanowano na 21 marca.

Scroll to Top