Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat ASF

W dniu 15 listopada 2016 r., w gmachu Sejmu w Warszawie odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w porządku obrad obejmowało:

informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:

  • ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
  1. informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF.

W posiedzeniu uczestniczyły delegacje z obszarów dotkniętych ASF, w tym z terenu powiatu bialskiego, na czele z Wójtem Gminy Leśna Podlaska – Pawłem Kazimierskim oraz Wójtem Gminy Rokitno – Jackiem Szewczukiem.

Powiat bialski w imieniu starosty bialskiego – Mariusza Filipiuka, reprezentował dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – Przemysław Bierdziński.

Producenci trzody chlewnej, po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat ASF włączyli się w ożywioną dyskusję, zarzucając brak działań podejmowanych przez rząd, które w praktyce łagodziłyby skutki związane z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Scroll to Top