Spotkanie w sprawie projektów

19 listopada br. w Białej Podlaskiej miała miejsce rewizyta delegacji białoruskiej z związku z aplikowaniem o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. W jej skład wchodzili: Włodzimierz Bazanow – poseł na Sejm Ziemi Brzeskiej i Wiktor Iwanow – prezes Białoruskiego Związku Młodzieży. Stronę polską reprezentowali: starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marek Sulima, Jarosław Gajewski – doradca starosty oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz.

Samorząd powiatu bialskiego jako lider planuje występować o środki w ramach trzech priorytetów: 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii, 2.1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury, 3.1. Wsparcie dla rozwoju zdrowia i usług socjalnych. Sobotnie spotkanie było kontynuacją rozmów związanych z wyborem parterów, którzy po stronie białoruskiej realizowaliby zadania w w/w priorytetach, spełniających wymogi konkursowe.

 

 

Scroll to Top